ELTON JOHN
The Road To Eldorado


album USA
album Germania
promo con 4 canzoni - USA
Someday Out Of The Blue promo con traccia video - Messico
 
The Road To Eldorado, CD placcato oro 24K
   


home
CD